Forumet skulle være et møtested for å diskutere shippingrelaterte temaer, og for sosialt samvær og nettverksbygging. Til å begynne med var medlemmene for det meste fra rederiene, og møtene ble holdt i (den gang) Rederforbundets lokaler på kveldstid. Medlemmene hadde anledning til å ta med seg ektefeller på foredragene.

Tidene har forandret seg, og shippingnæringen likeså. Medlemsmassen endret seg fra rene rederiansatte til ansatte i bedrifter med shippingrelatert virksomhet, så som bank, forsikring/assurandører, skips- og prosjektmeglervirksomhet, advokatfirmaer m.fl., i tillegg til rederiene. Møtene blir i senere tid holdt som lunsjmøter – enten i Norges Rederiforbunds lokaler eller  hos medlemsbedrifter.
 
Forumet ledes av et uavhengig styre. Fra og med Generalforsamlingen 2024 består styret av de følgende medlemmer:
 
Styreleder:Oskar Otterstrøm, Wikborg Rein Advokatfirma AS
Nestleder:Jonas Bonne Øyri, Assuranceforeningen Skuld
Styremedlem:Gabrielle Legrand Gerdset, Norges Rederiforbund
Styremedlem:Siri Bjørkedal Øvregård, RaaLabs
Styremedlem: Mina Walen Simensen, Nordisk Skibsrederforening
Varamedlem:Julie Raaholt Strømme, DNB Bank ASA
Varamedlem:Tobias R. Borgenhov, Wallenius Wilhelmsen Ocean AS
Styrets og forumets sekretær er Nina Bjaaland Tresselt
   
Forumets mål er å holde 4-6 lunsjmøter i året. Forumet har p.t. 210 medlemmer, som betaler kr. 400,- i årskontingent. Studenter/trainees har gratis medlemskap.
Medlemskapet er personlig, og dekker møter og foredrag inkl./lunsj.
I tillegg har Shippingforum 10 sponsorer fra næringen som bidrar med et årlig bidrag til driften.
 
Sponsorene er:
Advokatfirmaet BAHR AS, Den Norske Krigsforsikring for Skib, DNB Bank,  Nordisk Skibsrederforening, RaaLabs, SKULD, Thommessen, Wallenius Wilhelmsen og  Wikborg Rein Advokatfirma, i tillegg til Norges Rederiforbund, som bidrar med administrative funksjoner som regnskapsføring, kontorhold, etc.
Forumets møter har også i dag som mål å tilby en profesjonell møteplass for folk innen shippingmiljøet i Oslo og på østlandet. Møtene skal utvide medlemmenes generelle shipping­kompetanse ved valg av tema fra et bredt spekter av aktuelle, maritime problemstillinger.
 
Shippingforum har medlemmer bl.a. fra de følgende bedrifter, for å nevne noen:
Advokatfirma Simonsen Vogt Wiig AS, Assuranceforeningen SKULD, Advokatfirmaet BAHR AS , Bergvald Marine AS, BW GAS ASA, BSA Shipping Agencies, DNV, DNB Bank, Den Norske Krigsforsikring for Skib, Ernst & Young AS, Fearnleys AS, Fred. Olsen, Fokus Bank ASA, GARD AS, GIEK Kreditforsikring AS, Høegh LNG/Autoliners AS, Inge Steensland Shipbrokers AS, Klaveness Co.,  Krogstads Shipping AS, Kvale Advokatfirma DA, Leth Suez Transit Ltd. AS, Marsh AS, Ness, Risan & Partners AS, Nordea Bank Norge ASA, Nordisk Skibsrederforening, Norges Rederiforbund, Norse Insurance Broker AS, Norsk Hydro ASA, Norwegian Hull Club, NRP Finans AS, Pareto, Thommessen, Torvald Klaveness, Tschudi Shipping Company, Ulrik Qvale & Partners AS, W. R. Berkley Ins. Norway, Wallenius Wilhelmsen Logistics, Western Bulk Carriers AS, Wikborg Rein Advokatfirma AS, Willis AS.