Her er oversikt over Shippingforums møtevirksomhet og foredrag fra 2004 frem til i dag

Her finner du oversikt over Shippingforums studieturer fra 1998 t.o.m. 2014.
På årsmøtet i 2015 ble det vedtatt å, inntil videre, slutte med studieturer hvert annet år, begrunnet med at det var tid- og ressurskrevende å arrangere dem. Videre var
det kun et fåtall av medlemmene som meldte seg på, og dermed fikk glede av disse turene.

Web levert av CustomPublish AS