Medlemsmøte 24. mars 2021

"Markedssituasjonen for shipping med fokus på offshore og offshorevind", med analytiker Jens Egenberg, Clarksons Platou
Møtet ble avholdt via Teams, og det var registrert 41 personer på deltakerlisten.

Medlemsmøte 3. juni 2021

"Nye miljøkrav fra 2023" med
Mads Steffensen, Senior Consultant, DNV Maritime - optimalisering av transportsystemer og energieffektivitet, og decarbonization-strategier.
Lars Dessen, Senior Naval Architect, Wallenius Wilhelmsen, som gjennom bruk av eksempel viste hvordan CII/EEXI treffer Wallenius Wilhelmsen, og hvilke utfordringer som oppstår.
Knut Ola Skotvedt, Corporate Analyst, DNB Ocean Industries, kom med betraktninger på hvordan finansmarkedene stiller seg til nye reguleringer, hvordan dette påvirker tilgang på kapital og vilke nye krav settes?

Møte ble avholdt via Teams og det var 37 påmeldte på listen, muligens noen flere som var inne ...
 

Medlemsmøte 13. oktober 2021

"Tankmarkedet og Fit for 55" med
Jørn Bakkelund (LNG) og Ingeborg Almås (Dry Bulk), Clarksons Platou, og Simon Jóhannsson (EU-rådgiver), Norges Rederiforbund
De to første gikk gjennom årsaken til det oppsvinget tørrlast- og LNG-markedet har fått i løpet av 2021 - og hva som vil påvirke markedet fremover. Jòhannsson tok for seg EU-kommisjonens "Fit for 55" og hvilke konsekvenser den vil få for maritim næring.