Medlemsmøte 13. februar 2020

"Hvilke risikoer og nye standarder preger skipsfarten i inngangen til nytt tiår?"
I 2019 så vi alvorlige militære angrep mot handelsflåten rundt Hormuz-stredet, et strategisk tyngdepunkt for verdenshandelen, med alle segmenter av norsk skipsfart tilstede. Piratvirksomheten i Vest-Afrika økte ytterligere, og 146 sjøfolk ble kidnappet i 2019. Det norske skipet Bonita ble utsatt for angrep og 9 filippinske sjøfolk ble holdt som gisler i 5 uker.
Handelskrig, væpnet konflikt, migrasjon over Middelhvet, blindpassasjerer, cyberutfordringer, organisert kriminalitet og Corona-viruset er alle aktuelle eksempleer på utfordringene skipsfarten møter.
Nye klimakrav og fokus på grønt skifte vil også stille nye krav til næringsliv og skipsfart inn i 2020. Samtidig påvirker handelskrig og uroligheter oljeprisen og markedet. Samtidig påvirke handelskrig og uroligheter oljeprisen og markedet.
John Hammersmark, direktør for Sikkerhet og beredskap, Norges Rederiforbund og
Thina Saltvedt, sjefanalytiker i avdeling for Bærekraftig Finans, Nordea
ga oss en oppdatering på dagens sikkerhetssituasjon fra et maritimt perspektiv, og utviklingen av energimarkedet. Det var 45 deltakere på møtet.

 

Medlemsmøte 26. mars 2020

"Coronavirus - what is the impact on shipping?"
What started as a provincial outbreak in China has quickly developed into a major international matter, with the WHO recently remarking that the world should prepare for a pandemic. Meanwhile cruise ships are avoiding China, Macao and Hong Kong these days; some also avoid Singapore. The secondary effects of the Coronavirus outbreak are more and more visible, whether these are increasing waiting times for vessels calling Chinese ports, mandatory quarantine periods as imposed by some countries for vessels arriving from China, restriction on crew travel or other practical difficulties.
This seminar was meant to present a hands-on experience from one of Norway's largest shipowners and the measures they had taken in order to continue trading while at the same time attempting to avoid spread of the virus onboard their vessels.
The neeting should also be presented with an overview froma P&I club on how clubs are working together with their members to allow shipowners to focus on their activities.
Speakers;
Capt. Filip Svensson, responsible for Safety, Quality, Environment & Security of the Wallenius Wilhelmsen Fleet, and
Simone Vitzhum, senior Esecutive, Lqawyr in Skuld's Loss Prevention Department.

MØTET BLE AVLYST DA NORGE "STENGTE NED" 12. MARS 2020