Medlemsmøte12. februar

"Norsk flagg i hekken - hvordan påvirker fartsområdebegrensningene i NIS og nettolønnsordningen valg av flagg og mannskap?". En presentasjon av Harald Solberg, viseadministrerende direktør i Norges Rederiforbund og leder for Avdeling for næringspolitikk og kommunikasjon. Solberg har tidligere bl.a. vært adm. direktør i Dagsavisen, statssekretær i Finansdepartementet, politisk rådgiver ved statsministerens kontor og politisk rådgiver og vararepresentant for KrF på Stortinget. (33 påmeldt)

Medlemsmøte 12. mars

"Utsiktene for oljeprisen - vil vi se 100-tallet igjen?" - med Øivind Ekne, Statoil.  Strategi-endring, priskorreksjon og volatilitet har preget oljemarkedet de siste månedene. Hvilke drivkrefter vil være viktige fremover?
Øivind Ekne er rådgiver innen energimarkedsanalyser i Statoil. Han er cand.polit. fra Universitetet i Oslo, med erfaring fra Norsk Utenrikspolitisk Institutt og Justisdepartementet, og  med flere tiårs erfaring fra analyser og strategiarbeid i Statoil, både i Norge og USA. (38 påmeldt)

Medlemsmøte 12. mai

"Tørrbulk - fra katastrofe til optimisme til katastrofe", et fordrag av Eirik Haavaldsen, Financial Analyst, Pareto Securities.
Haavaldsen har vært analytiker i Pareto Securities siden 2011, og ledet dekningen av shipping siden 2012. Teamet dekker mer enn 30 aksjer globalt, innenfor alle shippingsektorer. Han er utdannet ved Norges Handelshøyskole (NHH). (48 påmeldt)

Medlemsmøte 28. august

"Migrants at Sea; background, International Law, current situation and challenges for shipping". Foredrag av Ivar Brynildsen, GARD.
Brynildsen is Master Mariner, with 15 years segoing experience from sailing vessels (tall ships), bulk, tank and con-ro. Claims Manager with Wilh. Wilhelmsen 1999-2006. P&I Claims, and later manager for Hull Claims for GARD, Oslo Office since 2006. Foredraget ble holdt på norsk.
Tove Åstasund Iversen fra kommunikasjonsavdelingen i Norges Rederiforbund, sa litt om hvordan Rederiforbundet har arbeidet med situasjonen, og viste en filmsnutt som illustrerte hvilke utfordringer man står overfor.  (29 påmeldt)

Medlemsmøte 6. oktober

"Kina - hvor går ferden videre?",
med
Geir Sviggum, advokat og Managing Partner International, Wikborg Rein, "Utenriks/handel/shipping"
Ole Andre Kjennerud, samfunnsøkonom fra UiO, makroøkonom, DNB Markets, "Makro Outook"
Chris Rynning,
siv.øk. med  MBA fra Essec Business School i Frankrike, investor emerging markets, "Største risiki/oppside med fokus på aksjemarkedet"
(50 påmeldt)
 

Medlemsmøte 17. november

"Offshore - hvor går ferden videre?" - en presentasjon av Tord Aasen Augestad, offshoreanalytiker hos Arctic Securities. Foredraget vil forsøke å oppsummere status for de ulike segmentene og samtidig peke på muligheter og utfordringer fremover.
"Permitteringer og omstilling i offshoremarkedet - status og utviklingen videre", av Are Gauslaa, juridisk direktør i NOrges Rederiforbund.

54 påmeldt

Medlemsmøte 19. januar 2016

"Restrukturering og insolvens, med fokus på obligasjonsmarkedet" - en presentasjon av Richard Sjøqvist, partner i Advokatfirmaet BA-HR DA. Norsk næringsliv står overfor et utfordrende år og vårt første møte i 2016 omhandler derfor restrukturering. Norsk lovgivning er dessverre langt fra optimal for å gjennomføre kompliserte gjeldsforhandlinger og krever omfattende kunnskap om alternative prosesser. Sjøqvist gir en presentasjon av regler og prosesser som er involvert i en restrukturering, med særlig fokus på obligasjonsmarkedet.
Sjøqvist leder BA-HRs finansavdeling og har omfattende erfaring med restrukturering og insolvensprosesser i Norge og utlandet. Sjøqvist har vært partner i BA-HR siden 2006 og har bakgrunn fra DNB.

62 påmeldt