Mats Sæther, advokat og daglig leder i Nordisk Skibsrederforening. Han har 20 års erfaring som advokat ininenfor shipping og sjørett 
og
Jørn Bakkelund, senior analytiker i Clarksons (tidl. Platou). Han har mer enn 20 års eraring med analyse av tankmarkedet og nybyggmarkedet. Jørn er siv.øk. fra NHH.
Det var stor interesse og  stort oppmøte, med 61 påmeldte og 64 deltakere som møtte opp på møtet. Det var gode spørsmål og svar, og tid til sosialt samvær.

64 deltakere tilstede på møtet