Differansekontrakter kan være et kraftfullt virkemiddel for å få i gang klimaløsninger for skipsfarten, som nye drivstoff. Differansekontrakter inngås mellom staten og bedriftene, hvor staten deler prisrisikoen og bidrar til å finansiere mellomlegget mellom fossile og grønne løsninger, som for eksempel hydrogen eller ammoniakk. Det siste året har flere diskutert differansekontrakter som et mulig virkemiddel, og i budsjettenigheten mellom regjeringen og SV ble det bestemt å utrede differansekontrakter i løpet av 2023. Hvordan ser en differanskontrakt ut, hvilke ledd i verdikjeden mottar støtte, og hvordan kan dette i praksis bidra til at  maritim næring fremskynder sitt grønne skifte, var noen av problemstillingene for medlemsmøtet.
Det var 36 deltakere tilstede på møtet.