11.45    Lunsj og mingling

12.00    Medlemsmøte med foredrag «Kan differansekontrakter gjøre en forskjell?», med

  • Tormod Ludvik Nilsen, advokat og partner i Wikborg Rein og firmaets Global Head of Renewable Energy. Han arbeider primært med rådgivning og transaksjoner for norske og internasjonale kraftselskaper og finansielle investorer innenfor vannkraft, vindkraft, nett og nye teknologier.
  • Julia Skisaker, fast advokat ved Wikborg Rein og tilknyttet firmaets fagområde for Energy & Renewables. Hun arbeider med internasjonale transaksjoner, prosjekter og tvister innenfor energisektoren.
  • Liv-Elisif Kalland, fagansvarlig for maritim sektor i Miljøstiftelsen Zero og jobber med klimaløsninger. Hun har en doktorgrad i materialkjemi fra Universitetet i Oslo hvor hun blant annet har fordypet seg i materialer til brenselceller.

Simon Jóhannsson er fagsjef klima i Rederiforbundet. Han leder forbundets klimateam og har ansvar for oppfølgingen av forbundets klimastrategi.

Differansekontrakter kan være et kraftfullt virkemiddel for å få i gang klimaløsninger for skipsfarten, som nye drivstoff. Differansekontrakter inngås mellom staten og bedriftene, hvor staten deler prisrisikoen og bidrar til å finansiere mellomlegget mellom fossile og grønne løsninger, som for eksempel hydrogen eller ammoniakk. Det siste året har flere diskutert differansekontrakter som et mulig virkemiddel, og i budsjettenigheten mellom regjeringen og SV ble det bestemt å utrede differansekontrakter i løpet av 2023. Hvordan ser en differansekontrakt ut, hvilke ledd i verdikjeden mottar støtte, og hvordan kan dette i praksis bidra til at maritim næring fremskynder sitt grønne skifte, er noen av problemstillingene for medlemsmøtet. Vel møtt!

13.30    Spørsmål og avslutning

Påmelding kan skje til mailadresse nbt@rederi.no innen onsdag 22. februar. Om du har meldt deg på å skulle bli forhindret, ber vi deg vennligst melde fra.

Innmelding i Shippingforum kan gjøres på www.shippingforum.no. Medlemskapet er personlig, og med en lav kontingent som gir fri adgang til alle Shippingforums lunsjmøter i løpet av året. Medlemskap er gratis for studenter.