Presentasjoner av:

 

Harald Francke Lund, CEO, CICERO Shades of Green

CICERO Shades of Green er en globalt ledende tilbyder av uavhengige vurderinger av grønne obligasjoner. Harald vil snakke om klimarisiko og hvordan dette har dannet grobunn for et marked for grønn finansiering. Han vil gi en statusoppdatering på markedet i dag samt introdusere oss for «CICERO Shades of Green» og hvordan obligasjoner rangeres i ulike nyanser av grønt.

Nina Ahlstrand, Head of Sustainable Finance, DNB Markets

Nina vil snakke om den globale omstillingen til bærekraftige industrier, behovet for grønne investeringsmuligheter samt noen av spørsmålene som reiser seg når grønn finansiering tilbys maritim næring. Hun vil fortelle om bevegelser i markedet og gi konkrete eksempler fra noteringen av det første grønne shippingbondet i Oslo for Teekay Shuttle Tankers – samt et case study fra transaksjonen.

Det ble også gitt en presentasjon av Lisa Marie Opdahl i Advokatfirmaet BAHR AS.