Medlemsmøter 2020-2021

Medlemsmøter avholdt i perioden fra Generalforsamling 2020 til Generalforsamling 2021

"Hvilke risikoer og nye standarder preger skipsfarten i inngangen til nytt tiår?"

I 2019 så vi alvorlige militære angrep mot handelsflåten rundt Hormuzstredet, som er et strategisk tyngdepunkt for verdenshandelen, og med alle segmenter av norsk skipsfart tilstede med 40-60 skip. Piratvirksomheten i Vet-Afrika har økt ytterligere, der 146 sjøfolk ble kidnappet i 2019.
Handelskrig, væpnet konflikt, migrasjon  over Middelhavet, blindpassasjerer, cypberutfordringer, organisert krminalitet og Corona-viruset er alle aktuelle eksempler på utfordringer skipsfarten møter, i tillegg til nye klimakrav og fokus på det grønne skiftet, som vil stille nye krav til næringsliv og skipsfart inn i 2020. Handelskrig og uroligheter påvirker oljeprisen og markedet,
For å gi oss en oppdatering på dagens sikkerhetssituasjon fra et maritimt perspektiv, samt utviklingen i energimarkedet, kom
John Hammersmark, direktør for Sikkerhet og beredskap i Norges Rederiforbund
Han har 23 års erfaring som offiser i Forsvaret og har en master i militære studier. Hovedoppgaver i Rederiforbundet er å ivareta beredskap for norsk utenriks skipsfart på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet, og å støtte medlemmene i spørsmål knyttet til beredskap.

Thina Saltvedt, sjefanalytiker i avdeling for Bærekraftig Finans i Nordea
Sitter i Klima- og Miljøministerens Klimaråd og er styremedlem i mijøorganisasjonen ZERO. Har jobbet ti år som sjefanalytiker for makro/olje i Nordea Markets. Før det jobbet hun i Norges Bank med Finansiell Stabilitet. Thina har en Doctor of Philosophy (Ph.D) grad fra Univeersity of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST), Storbritannia

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS