“Offshore opportunities and challenges in Brazil” - in the premises of Norwegian Shipowners' Association, 7th floor

Godofredo Mendes Vianna, Partner and Lawyer in Kincaid Mendes Vianna Law Firm
Godofredo will discuss Petrobras’ time charter contracting for offshore vessels, Brazilian regulatory issues and recent court rulings in time charter disputes. He will also give an update about general political changes in Brazil and in Petrobras. Finally he will touch upon the decommission activities in Brazil, which is a major topic in Brazil these days. and
Klaus A. Døscher, Lawyer in BAHR Law Firm
Klaus will share some of his experience from the time he was in Brazil and will be talking about the practical challenges in dealing with Petrobras and Brazilian authorities from a Shipowner’s point of view.

2019-05-03

Generalmøtet begynner kl. 1130, etterfulgt av lunsj kl. 11.45 og medlemsmøte kl. 12.00.  Velkommen!

The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association, DNK;

"War risk loss prevention & the current security threat to shipping", ved Freddy Furulund, Director of Security and Contingency
"Digitization of war risk insurance, by use of shipborne sensor technology", ved Anders G. Hovelsrud, Insurance Director

2018-12-06

Mats Bye fra DNB Markets;

1. LNG: Etter tre år med ørkenvandring var 2018 en fest. hvor lenge vil det vare?
2. LPG: Amerikansk eksportkapasitet øker i H2 2019. Vil det være nok til å løfte rater over cash break-even?
3. Tank: 2018 så utnyttelse og rater komme opp i slutten av året, men vil OPEC-kutt få negative følger?

2018-12-06

"Decommissioning - Presentation by AF Offshore Decom", by Johannes Thrane, AF Offshore Decom AS

"Vesel availability and subsea trends", by Petter Dyring, Clarksons Platou Offshore

 

Meeting to be held in the premises of the Norwegian Shipowners' Association, Rådhusgt. 25

2018-11-05

"Reactivation of offshore units in lay-up" - talk by Adrian Rognerud, Technical Manager offshore, Skuld
"Analysis of the short and long-term global oil markets and other trends affecting the future of the energy market", by Lars Eirik Nicolaisen, partner, Rystad Energy

Meeting to be held in the Norwegian Shipowners' Association, Rådhusgt. 25, 23rd Oct. at 1200.

2018-10-18

"Historisk klimaavtale for skipsfarten - hvordan skal skipsfarten nå målene?", ved Tor Christian Sletner, Norges Rederiforbund og Sondre Henningsgård, Maritime Battery Forum
IMO vedtok i april 2018 en ny klimaavtale for skipsfarten, som innebærer at skipsfarten skal redusere utslipp med minst 50% innen 2050 og har som mål at skipsfarten skal bli helt karbonfri ...........

2018-10-18

"OPEC-disiplin fortsatt nødvenig i 2018" v/Torbjørn Kjus, DNB Markets
Fortsatt nødvendig  for OPEC å holde olje tilbake fra markedet for å beholde den siste tids prisoppgang. Største hindring er stor forventet vekst i amerikansk skiferolje......

"Offshore Supply: Muligheter oppstår" v/Tord Augestad og Sveinung Alvestad, Arctic Securities
Disse går igjennom OSV-sektoren fra et globalt perspektiv, og om oljeselskapenes investeringsplaner og markedets tilbud og etterspørsel .....

2018-02-22

Generalforsamling kl. 11.30 - ca. 11.45, hvoretter lunsj og mingling i hallen.
Foredrag; "Towards a Digital Platform for Cargo Customers", ved Aleksander Stensby, Chief Digital Officer, Klaveness Innovation Lab. Stensby deler erfaringer fra digitaliseringsreisen til Klaveness de siste tre årene, med fokus på et konkret prosjekt rettet mot lastekunder. Vi får et innblikk i hvordan innovasjonslaben ble etablert og hvordan eksperimenter modnes til konkrete prosjekter og potensielt nye forretningsområder.

 

2017-12-11

"The salmon farming industry - today and in the future", ved Vegard Kjølhamar, Credit Analyst, DNB Markets' Fixed Income team, og
"Offshore fish farmin - challenges and benefits" ved Stephen Adshead, CEO, Ocean Aquafarms AS

Kjølhamar is a Credit Analyst at DNB Markets' Fixed Income team, with seafood as one of the sectors he covers. His previous roles in DNB are as Credit Analyst in the Large Corporates and International Division, and as Group Trainee. He is a Chartered Financial Analyst and holds an MBA from the University of Colorado

Adshead established several companies that have developed and built offshore drilling rigs in China with focus on Norwegian compliant units. Managing Director of Ocean Aquafarms from the start with responsibility to build the organization and develop the prototype Hex Box design.

2017-12-11

"Tankmarkedet og utsiktene fremover", ved Dag Kilen, Senior Shipping Analyst, Fearnleys Research.
Svak inntjening det siste året og forventning om det samme gjennom store deler av 2018 ventes å resultere i relativt få leveringer av nybygg i 2019 og 2020. Shipping vil måtte forholde seg il implementeringen av IMOs 2020 sulphur cap, hvilket sannsynligvis vil øke skraping av eldre skip med lav netto og effektiv flåtevekst som resultat i 2020.....
"ECO-skip - påvirkning av nye miljøkrav på dagens flåte og videre todeling av markedet", ved Jens-Julius R. Nygaard, adm. direktør, Awilco.
Fokus på miljø og skipsratens påvirkning gjennom utslipp til sjø og luft er og vil bli et stadig mer aktuelt tema og fremtvinge økt skraping av tonnasje. De nye ECO-skipene har vist seg å levere bedre enn forventet og gir allerede rederne et betydelig konkurransefortrinn både med tanke på miljøgevinst og inntjening ......... 

2017-12-05
Web levert av CustomPublish AS