Medlemsmøter 2014-2015

Medlemsmøter avholdt i perioden Generalforsamling 2014 til Generalforsamling 2015

Medlemsmøte 5. februar

VARD - en presentasjon av Erik Haakonsholm, daglig leder i Vard Design i Ålesund. Haakonsholm fortalte om hvordan VARD opplever den internasjonale konkurransen og hvordan konsernet jobber for å opprettholde og øke sin konkurransekraft i et krevende marked. VARD har gjort store investeringer, og har et sterkt fokus på konkurransekraft gjennom hele verdikjeden.

VARD har gjennom generasjoner bygget avanserte offshore- og spesialfartøy, samt utviklet innovasjonsevne for skipsdesign, maritime systemer og løsninger. I dag har VARD fem skipsverft i Norge, to i Romania, to i Brasil og ett i Vietnam. VARD har også en rekke spesialselskaper innen design, elektro, innredning, rørinstallasjon mm. VARD ble i november 2010 det første norske selskap med hovednotering på Singapore børs. Italienske Fincantieri er majoritetseier. Hovedkontoret ligger i Ålesund og selskapet har 10000 ansatte. www.vard.com

Det var 39 påmeldte til dette møtet.

Medlemsmøte 20. mars

"Konsekvenser av en utvidet Panama-kanal for verdenshandelen generelt og shipping spesielt",  DNB Shipping Team

Panama-kanalen skal utvides og er planlagt ferdigstilt sommeren 2015. DNB Markets shipping team presenterte sitt syn på hvordan utvidelsen vil påvirke verdenshandelen, dens transportmønstre generelt og shipping-etterspørsel spesielt. De ga også sitt syn på når man kan forvente at den faktisk ferdigstilles og hvilke konsekvenser en eventuell ytterligere forsinkelse vil innebære.

DNB Markets shipping team består av tre personer og ledes av Nicolay Dyvik. Foruten Dyvik består teamet av Øyvind Berle og Petter Haugen. Teamet ble rangert på 2. plass i Prospera 2013.

Det var ca. 55 deltakere tilstede ved presentasjonen

Medlemsmøte 8. mai

"The Future of Shipping". Et foredrag av Tore Longva og Christos Chryssakis fra DNV GL

As DNV GL turns 150, we are exploring six "themes for the future" - areas where we can leverage our history and expertise to translate our vision into impact. One of these themes is shipping. Shipping is an extremely efficient mode of transport and has steadily improved safety and environmental performance over the past decades. However, there are still significant challenges ahead. The objective of the "The Future of Shipping" is to preview the technologies, systems and practices that we believe will play a role in achieving a worthwhile ambition: To create a truly sustainable industry by 2050.

As of 12 September 2013, DNV and GL have merged to form DNV GL. We now form the world's largest ship and offshore classification society, the leading technical advisor to the global oil and gas industry, and a leading expert for the energy value chain including renewables and energy efficiency. We've also taken a position as one of the top three certification bodies in the world.

Det var 45 medlemmer påmeldt til møtet.

Medlemsmøte 22. mai

AWilhelmsen/RCCL inviterte Shippingforums medlemmer til  omvisning og lunsj ombord på cruiseskipet "Celebrity Infinity" den 22. mai  for 30 av medlemmene.  Besøket var meget populært og vellykket, takket være David Andre Røgler som var vår engasjerte guide.

Medlemsmøte 11. juni

"IMOs nye polarkode - nye spilleregler for fart i arktiske strøk", ved Kjersti Høgestøl, Norges Rederiforbund. Høgestøl har deltatt i den norske IMO-delegasjonen under utviklingen av koden, og fortalte oss om utviklingsprosessen frem mot den nye polarkoden. Det var 35 deltakere tilstede på møtet.

Shippingforums tur 2014 - 8-9 oktober

Turen 2014 gikk til Nordvestlandet, fra Ålesund via Hurtigruten til Trondheim, se for øvrig under "Turer", og "Presentasjoner".

16 deltakere

Medlemsmøte 13. november

 Medlemmene var gjester hos DNB med lunsj og foredraget "DNB Markets' forventninger til tank og tørrbulk - hvilken effekt har lavere råvarepriser og hvordan vil lavere vekst i Kina påvirke sjøfarten fremover?"
Både tank- og tørrbulkshipping gjennomgår store endringer, på råoljesiden er veksten i USA over 1 million fat pr dag og det eksporteres 400,000 fat råolje hver dag samtidig som eksporten av petroleumsprodukter er på redkordnivåer mens importen, både av råolje og produkter, faller. Lavere oljepris gjør fremtidig US produksjon mer usikker og hva kommer da til å skje med den amerikanske handelsbalansen i olje? Presentasjonen omtalte også hvilken påvirkning Kina kan ha på sjøfarten for både tank og tørt.

DNB Markets' shippingteam består av tre personer og ledes av Nicolay Dyvik. Foruruten Dyvik består teamet av Øyvind Berle og Petter Haugen. Teamet ble rangert på 2. plass i Prospera 2013.

Det var 46 deltakere tilstede på møtet

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS