Medlemsmøter 2013-2014

Medlemsmøter avholdt i perioden fra Generalforsamlingen 2013 til Generalforsamling 2014

13. februar

"Norske obligasjonslån - mulighetenes marked". Mens store deler av verden preges av finanskrisen, var 2012 et rekordår i det norske obligasjonsmarkedet med utstedelse av nye lån for 96,3 milliarder kroner.  Det norske obligasjonsmarkedet er særlig aktivt innenfor bransjer som shipping, offshore og energi, og gir spennende finansieringsmuligheter for selskaper som opererer i disse segmentene. Birgitte Karlsen fra Wikborg, Rein & Co har i de siste årene bistått en rekke selskaper med utstedelse av sikrede obligasjonslån, og vil fortalte om muligheter og utfordringer knyttet til denne finansieringsformen. (46 deltakere)

20. mars

"Resirkulering av skip: Hvem har ansvaret for at det gjøres etisk forsvarlig og miljøvennlig?" v/Marit Trodal, corporate responsibility Manager, Grieg Star og Lars Klaveness, sales manager, Grieg Green ga en presentasjon av Grieg Greens businessmodell versus tradisjonell praksis innenfor resirkulering.  47 påmeldte.

24. april

Foredrag av Fredrik Steenbuch, norsk representant for Dockwise, som ga oss en oppdatering av Dockwise og markedet for tungløftskp.  Han dro linjene fra de første skipene ble levert tidlig på 80-tallet til det nylig leverte "Dockwise Vanguard" som kan løfte 110.000 tonn. Steenbuch presenterte Dockwise sin virksomhet i dag, herunder hvordan selskapets skip senker oljeindustriens kostnader blant annet ved at stadig større plattformer og strukturer for europeiske farvann kan bygges ferdig i Asia. Han sa også litt om fremtidsutsiktene for selskapet og bransjen. Møtet ble holdt i Shippingklubbens lokaler, og det var 60 tilstede under møtet.

22. mai

Foredrag av  Torgeir Ramstad, administrerende direktør i Fred. Olsen United og Christopher Heidenreich-Andersen, leder for Marine Engineering & Operations i Fred. Olsen Windcarrier (www.windcarrier.com).
De presenterte Fred.Olsen-gruppens satsing innen installasjons- og serviceskip for vindmøllenæringen, samt EPCI-kontrakter for design, bygging og installasjon av fundamenter for vindfarmer.  De sa også litt om markedet og framtidsutsiktene for skipsfart og offshore-virksomhet knyttet til vindenergi, både i Norge og internasjonalt. Det var 57 påmeldt til møtet, som ble avholdt i 7. etasje i Norges Rederiforbund.

11. juni

Omvisning og lunsj ombord i "Independence of the Seas", RCCL, for 20 medlemmer.

4. september

Foredrag ved advokat og CSR-ansvarlig Karoline L. Bøhler i Norges Rederiforbund om Maritime Anti-Corruption Network (MACN) - maritim nærings nettverk for å forebygge bestikkelser, smøring og andre former for korrupsjon
MACN er et globalt maritimt anti-korrupsjonsnettverk. Nettverket er åpent for alle interessenter i maritim næring. Formålet med nettverket er å bidra til god selskapsstyring med sikte på å takle bestikkelser, smøring, og andre former for korrupsjon. Bedrifter i nettverket deler "beste praksis" og treningsprogrammer mv. Nettverket  bidrar til å skape bevissthet om bransjens utfordringer og har utviklet et anonymt rapporteringsverktøy.
MACN samarbeider med viktige interessenter, inkludert regjeringer, myndigheter og internasjonale organisasjoner, i markeder der korrupsjon er utbredt. Et konkret eksempel er et pilotprosjekt sammen med United Nations Development Program i Nigeria. Nettverket har flere globale aktører som medlemmer og vokser i raskt tempo.
Norges Rederiforbund er assosiert medlem av nettverket og tilbyr bl.a medlemmene
e-læringsvideoen "Pay or Delay".  Det var 44 deltakere på møtet.

16. oktober

"Sanctions - how do they work and why panic?", foredrag av Jonathan Hare, Skuld
Jonathan Hare is a graduate in law from Cambridge University. He joined the legal department of Skuld P&I Club in Oslo in 1989. He is now General Counsel, repsonsible for a variety of legal matters within the Club, including compliance. The International Group forms a major part of his area of responsibility. He paricitpates in many International Group Sub-Committees and Working Groups and is a longstanding member of the International Group Pollution Sub-Committee.
Møtet holdes 16. oktober kl. 12.00 i SKULDs lokaler, Rådhusgt. 27, Auditoriet i 1. etasje. (51 deltakere)

21. november

"SMART Contracts", foredrag av Erik Røsæg, professor ved Nordisk institutt for sjørett, UiO
 Fem rederier (The Torvald Klavenss Group, Grieg Star, BW Group, Solvang ASA og Wilh. Wilhelmsen ASA) har siden 2012 arbeidet systematisk sammen med Nordisk institutt for sjørett for å utarbeide avtalemekanismer som legger til rette for en mest mulig effektiv og miljøvennlig transport gjennom hele den maritime forsyningskjeden. Målet er å identifisere potensialet for kostnadsbesparelser, samtidig som man oppnår reduksjon av utslipp av klimagasser, ved å optimalisere det avtalemessige rammeverket. Professor Røsæg presenterer resultatet av arbeidet.
 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS