Medlemsmøte 12. desember 2017

"Tankmarkedet og utsiktene fremover", ved Dag Kilen, Senior Shipping Analyst, Fearnleys Research.
Svak inntjening det siste året og forventning om det samme gjennom store deler av 2018 ventes å resultere i relativt få leveringer av nybygg i 2019 og 2020. Shipping vil måtte forholde seg il implementeringen av IMOs 2020 sulphur cap, hvilket sannsynligvis vil øke skraping av eldre skip med lav netto og effektiv flåtevekst som resultat i 2020.....
"ECO-skip - påvirkning av nye miljøkrav på dagens flåte og videre todeling av markedet", ved Jens-Julius R. Nygaard, adm. direktør, Awilco.
Fokus på miljø og skipsratens påvirkning gjennom utslipp til sjø og luft er og vil bli et stadig mer aktuelt tema og fremtvinge økt skraping av tonnasje. De nye ECO-skipene har vist seg å levere bedre enn forventet og gir allerede rederne et betydelig konkurransefortrinn både med tanke på miljøgevinst og inntjening ......... 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS