Shippingforum

Shippingforum ble etablert i 1974 og er et selvstendig forum for diskusjon av shippingfaglige tema, sosialt samvær og nettverksbygging. Shippingforum ledes av et frittstående styre, og har sekretariatsfunksjon tilknyttet Norges Rederiforbund. Forumet har som målsetting å tilby et tverrfaglig møtested for aktører innen det norske shippingmiljøet.  Shippingforum har i dag rundt 220 medlemmer fra rederier, skipsmeglerfirmaer, banker, advokatkontorer, forsikrings-/assurandørselskaper, prosjektmeglerkontorer, aksje- og fondsmeglerkontorer m.fl.

Shippingforum arrangerer møter og aktiviteter som tar sikte på å videreutvikle medlemmenes generelle shippingkompetanse ved temavalg fra et bredt spekter av aktuelle maritime problemstillinger. Det avholdes fem til syv møter i løpet av året, stort sett som lunsjmøter. Medlemskapet er personlig og kontingenten er kr. 450.- per år, kr. 200,- for studenter/trainees, som gir fri adgang til møtene. Dersom du er interessert i å bli medlem, benytt linken her.

Tips en venn  Skriv ut