Medlemsmøter 2016-2017

Medlemsmøter avholdt i perioden fra Generalforsamling 2016 til Generalforsamling 2017

Medlemsmøte 18. februar 2016

"Green future, Blue oceans - miljøregelverk for fremtiden", ved Tor Christian Sletner, Director, head of environment, og seksjoanleder i Norges Rederiforbund.
Sletner har særlig ansvar for nasjonale og internasjonale ektiviteter innen miljø, med spesielt fokus på skadelig utslipp til sjø og luft, samt resirkulering av skip. Tor Christian ga et overblikk over utviklingen på miljøregelverk og de trender og utviklingstrekk som ligger foran internasjonal skipsfart de nærmeste årene.

Medlemsmøte 5. april 2016

"Iran-sanksjoner og P&I forsikringsimplikasjoner", med Jonathan Hare, juridisk direktør i Skuld, og
"Muligheter og utfordringer ved IRAN sanksjonsendringer", med Håkon Smedsvig, Internasjonal rådgiver i Norges Rederiforbund

Cruisebesøk 30. juni 2016

AWilhelmsen og RCCL inviterte Shippingforums medlemmer til omvisning og lunsj ombord på "Navigator of the Seas".

Medlemsmøte 23. august 2016

"Makrotrender i shipping", med Ole Rikard Hammer, direktør for markedsanalyse hos Clarksons Platou. Han tok for seg de tre hovedtrendene som påvirker shippingmarkedene for tiden; Skiftet i kinesisk økonomi, endringene i oljemarkdet, og ny dynamikk i shippingmarkedene.

Medlemsmøte 5. oktober 2016

"Oljeprisen og utsiktene fremover", med Thina Saltvedt, sjefanalytiker makro/olje i Nordea Markets. Saltvedt ga oss en oppdatering på oljeprisen og utsiktene fremover. Hennes arbeidsområde omfatter bl.a analyse av nye trender, endringer og faktorer som kan påvirke oljemarkedet og oljeprisene på kort, middels og lang sikt. 

Medlemsmøte 18. november 2016

"A view from the top; How and when we expect a recovery in the OSV market", ved Turner Holm, Director in Equity & Credit Research at Clarksons Platou Securities. Media coverage of the OSV market has focused on layoffs, lay-ups and restructurings. But how and when will this sector ever recover? The presentation outlined the case that the OSV market will return to "mid-cycle" by 2020 through a combination of supply adjustments and growing demand.

"A depressed offshore market - do you have the right insurance cover?", ved Christofer Kobro, Global head of Skuld Offshore.
Offshore operators are struggling to survive in an ever more challenging offshore and energy market. Skuld have the last 6 months seen very few tenders for drilling and production operations, which consequently have a knock on effect for the service and supply segment. The presentation focused on operational and contractual aspects and whether contractors are adequately protected when embarking into new forms of operations or accepting (onerous) contractual terms to make themselves commercially attractive.

Tips en venn  Skriv ut