Medlemsmøter 2012 - 2013

Møter avholdt i perioden fra Generalforsamlingen 2012 til Generalforsamlingen 2013

7. mars

"Blir 2012 det sykliske vendepunktet for de konvensjonelle shippingmarkedene ?"
Ole-Rikard Hammer, analysesjef i RS Platou Economic Research, drøftet dette spørsmålet i sin analyse av markedsutsiktene for tank, bulk, container og LNG.
Møtet ble avholdt etter Generalmøtet 2012, og samlet 50 deltakere.

25. april

Foredrag av Per Holmvang, Environmental Programme Director, Det Norske Veritas AS, "Dealing with Environmental Challenges in Shipping".  With a number of emerging regulations with respect to emissions to air and discharge to sea, the shipping industry and not least the crew on board, will be facing new challenges. Selecting the best technology will be critical, both with regard to technical performance, but equally important is the practical daily operation, maintenance and monitoring/documentation of efficiency.

Per Holmvang has during his 26 years with DNV been deeply involved in fuel quality testing through DNV Petroleum Services. The last four years Holmvang has been in charge of the DNV Maritime Environmental Program with focus on the development of new environmental related products and services.
Foredraget ble holdt på engelsk. (54 deltakere)

5. juni

"Eksportkreditt Norge AS", ved Jan Farberg, Nærings- og handelsepartementet.  Regjeringen fremmet 27. april forslag for Stortinget om opprettelse av et nytt statlig aksjeselskap som skal videreføre tilbudet til norsk næringsliv om statlig støttet eisportfinansiering. (57 deltakere)

5. juli

Guidet tur og lunsj ombord i "Constellation", Celebrity Cruises. 24 gjester var med på omvisningen. Awilhelmsen inviterte Shippingforums medlemmer til omvisning.

3. september

"Renegotiating cvontracts with Chinese Cou terparties in a troubled market", v/ Herman Billung, CEO, Golden Ocean Management og Geir Sviggum, managing Partner, Wikborg Reins Kina-kontor, (62 deltakere)

18. september

"Stena-sfæren", foredrag og omvisning om bord på Stena Saga, med Rickard Ternblom, Norgessjef for Stena Line, med varm lunsj. (28 deltakere)

17-18 oktober

Studietur til London over to dager. Turen samlet 18 engasjerte medlemmer, som var med på to aktive dager. Se for øvrig presenasjonene som er lagt ut under fanen "presentasjoner".

23. januar 2013

"Market Updates & Ecoship Considerations",  v/Jarle Hammer, Shipping Adviser.

Major shipping markets experience slack demand and abundant tonnage supply with substantial fleet reserve capacity tied up in slow-steaming. The 2014 vintage will still be a large one for bulk carriers and fairly lareg for oil tankers. Thereafter, deliveries will dwindle rapidly, before attractive yard and government finance might encourage an ordering wave for ecoships .....

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS