Medlemsmøter 2011 - 2012

Møter avholdt i perioden fra Generalforsamlingen 2011 frem til Generalforsamlingen 2012

3. februar

Generalmøtet. ”Presentation of WW ASA, the only shipping and logistics company listed in the world. Why did we restructure the company, what is the current status and what does the future look like”, v/Jan Eyvind Wang, CEO and President – WW ASA. (47 deltakere)

8. mars

”Sjørøveri på Afrikas Horn”. En oppdatering på dagens situasjon og diskusjon av aktuelle problemstillinger, herunder bruk av bevæpnede vakter. Haakon Svane, avdelingsdirektør, Beredskapssekretariatet, Norges Rederiforbund og Svein Ringbakken, direktør, Den norske Krigsforsikring for Skib (62 deltakere)

13. april

”Transport gjennom nordøstpassasjen”
Utfordringer og muligheter for Tschudi Shipping Company som er første ikke-russiske rederi som har gått gjennom nordøstpassasjen. Ved Henrik Falck, Project Manager for Tschudi Shipping Companys Øst-Europa-prosjekt. (39 deltakere)

8. november

Foredrag av Per-Christian W. Fett fra Fearnleys LNG avdeling "To LNG or not to LNG, that's the question" De fleste shippingsegmenter er i dag preget av svake rater og negative fremtidsutsikter. Ett marked skiller seg imidlertid ut: LNG LNG-markedet har i mange år vært preget av få aktører og lansiktige kontrakter.I løpet av 2010/2011 endret dette bildet seg sterkt og et mer kortsiktig marked vokste frem med rater på meget høye nivåer. Denne trenden ble videre forsterketetter hendelsen i Japan i mars. LNG -markedet globalt er i sterk vekst, nye aktører har kommet på banen og markedet fremover ser sterkt ut. (55 deltakere) 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS