Medlemsmøter 2010 - 2011

Medlemsmøter avholdt i perioden fra Generalforsamlingen 2010 til Generalforsamlingen 2011

4. mars

 Etetr Generalmøtet.
"Høyesteretts dom i rederiskattesaken", ved advokat Ingvald Falch i Advokatfirmaet Schjødt, som prosederte saken på vegne av rederiene BW Gas, Farstad Shipping og Bergshav Tankers. Falch redegjorde for saken, dommen og hvilke konsekvenser den kan få. 49 tilstede

22. april

"Arne Hjeltnes - Vår ære og vår makt. Sammendrag av norsk skipsfarts historie med personlige erfaringer fra verden over." 54 deltakere

9. september

"Shipfinance - Challenges and Opportunities going forward" v/Harald Serck-Hanssen, Global Head Shipping, Offshore and Logistics, DnB NoR Bank. 53 deltakere

30.09. - 01.10

Forumets studietur 2010 til Brügge/Zeebrügge, med havnebesøk og rundtur på A.P. Möller-terminalene og havne besøk (Marsh NV), foruten presentasjon av Wallenius Wilhelmsen Lines m/lunsj og guidet tur på bilterminalen. 24 deltakere

2. desember

"Dry Bulk and Tanker Market Outlook", v/Sverre Bjørn Svenning, Adm. Director, Fearnley Consultants A/S. Svenning har mer enn 25 års bransjeerfaring. Med et svakt tankmarked, en rekordstor ordrebok for tørrbulkskip og Kinas enorme appetitt på råvarer, er markedsutsiktene for tank- og tørrbulk høyst usikre. Svenning tar oss gjennom utviklingen i disse markedene. 45 deltakere

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS